Wie zijn we?

Community Resolve is een organisatie die conflict graag een positieve wending geeft. Conflicten zijn in het (werkende) leven onvermijdbaar en verschillen zullen blijven bestaan; Wij hebben tools ontwikkeld om verschillen echter vanuit een positieve mindset te bezien zodat deze getransformeerd kunnen worden naar een mogelijkheid voor discussie, betrokkenheid en creativiteit. Deelnemers van programma’s van Community Resolve zullen hierbij nieuwe ideeën en vaardigheden ontwikkelen om op een meer ontspannende wijze conflicten te benaderen. Praktisch betekent het dat deelnemers leren moeilijke situaties aan te gaan door moeilijke gesprekken te voeren en toch een positieve uitkomst voor zichzelf ontwikkelen.

Sinds 2017 werkt Community Resolve ook in Nederland en heeft zij al verschillende organisaties, overheden en onderwijsinstellingen geholpen om aan conflict een positieve wending te geven.